mask

998 dịch vụ CNTT cấp độ 2 phục vụ người dân, doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 11/1, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh triển khai một số nội dung, nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT và Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo CNTT đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

.
Toàn cảnh cuộc họp.

Năm 2015, Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu, học tập về lĩnh vực CNTT, đặc biệt là các mô hình xây dựng chính quyền điện tử tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Về triển khai Đề án Xây dựng chính quyền điện tử Nghệ An có các nội dung trọng tâm như: Các dự án trong Đề án Xây dựng chính quyền điện tử, y tế điện tử; phát triển nguồn nhân lực CNTT; hợp tác phát triển CNTT (với Tập đoàn FPT, VNPT); đánh giá, xếp hạng Nghean ICT Index 2015; triển khai phần mềm lõi Chính quyền điện tử HCM Egov Frameword 2.0...

.
Đồng chí Phan Nguyên Hào - Phó Giám đốc Sở TT&TT, Phó Ban chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Các nội dung hoạt động CNTT trọng tâm năm 2016 sẽ tập trung vào các hoạt động nổi bật như: Học tập, quán triệt triển khai về Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tới tận các cơ quan cấp xã; ưu tiên xây dựng danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm khác về CNTT.  

Ngoài ra, các nội dung khác trong năm nay còn có Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh thông tin tỉnh Nghệ An; xây dựng danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh; nhân rộng mô hình thí điểm chữ ký số; tiếp tục hợp tác với Tập đoàn FPT và VNPT.

.
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp.

Việc xác định "mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT – TT (ICT Index)"  nhằm xác định các chiến lược, định hướng phát triển trong lĩnh vực CNTT-TT của địa phương; giúp cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị hiểu rõ về thực trạng ứng dụng CNTT của đơn vị mình để có biện pháp, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác.

Năm 2015 chỉ số ICT Index của Nghệ An đứng thứ 7/63 tỉnh, thành cả nước. Một số đơn vị có sự bứt phá trong ứng dụng CNTT so với năm trước là các sở: Y tế, Ngoại vụ, Công Thương; các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX Thái Hòa, Quỳ Hợp.

.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tham mưu về kế hoạch triển khai các dự án, chương trình, khắc phục khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, phấn đấu bấm nút khởi động Hệ thống chính quyền điện tử trước ngày 30/6.

Hiện nay Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp 998 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 cho người dân và doanh nghiệp, đạt 100%. Trong đó số thủ tục hành chính cấp tỉnh là 702, cấp huyện là 163 và cấp xã là 133. Giai đoạn 2016-2020, mục tiêu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sẽ nâng từ 40% (2016) lên 80% (2018) và đến năm 2020 sẽ nâng lên mức độ 4.

Năm 2016, tỉnh ưu tiên lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp và thuộc danh mục ưu tiên khác. Riêng mức độ 4 sẽ được triển khai tại một số sở, ngành và triển khai thí điểm Hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Frameword 2.0 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

.
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT, Phó BCĐ phát biểu tại cuộc họp.

Các ý kiến thảo luận cơ bản đồng tình cao với các chương trình, dự án CNTT của tỉnh thời gian tới, tập trung góp ý một số hạng mục, công việc và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; đề cao tính hiệu quả của các dự án nhằm phục vụ lợi ích công tác, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề nghị triển khai đồng bộ phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Frameword 2.0. rộng rãi trên địa bàn tỉnh.

.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao hoạt động CNTT của tỉnh năm 2015 thống nhất các chủ trương: đẩy nhanh các hoạt động CNTT trong năm 2016 trên 4 vấn đề: triển khai chính quyền điện tử đồng bộ, quyết định thuê thay vì đầu tư các trung tâm tích hợp dữ liệu, vận hành phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 tại các đầu mối đã triển khai; tiếp tục triển khai ở các sở, ngành, địa phương còn lại để tháng 6/2016 kích hoạt toàn hệ thống. 

Về các hoạt động CNTT năm 2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan, nhấn mạnh cần chủ động có sự thay đổi và điều chỉnh đối với trường hợp các nội dung hợp tác với các đơn vị chậm triển khai.  

Hoài Thu

Tin mới