mask

Anh Sơn: Tập huấn sử dụng hóa đơn điện tử cho các đơn vị

(Baonghean.vn) - Chi cục Thuế Anh Sơn đã tiến hành buổi tập huấn và triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cho các đơn vị có sử dụng hóa đơn trên địa bàn huyện.
Hơn 200 đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Hoài Chung
Hơn 200 đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Hoài Chung

Trong thời gian 1 ngày, gần 200 đại biểu là giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, hiệu trưởng, kế toán các trường học từ bậc mầm mon tới THPT trên địa bàn huyện Anh Sơn được phổ biến những quy định về hóa đơn điện tử; đặc điểm, lợi ích của loại hóa đơn này; kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại Anh Sơn.

Một số nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cũng giới thiệu sản phẩm, tư vấn các giải pháp phần mềm để các đơn vị lựa chọn áp dụng.

Sau hội nghị tập huấn, Chi cục Thuế Anh Sơn sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị có sử dụng hóa đơn về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử. Đồng thời rà soát phần mềm, lựa chọn nhà cung cấp đủ điều kiện để ký thỏa thuận triển khai cho các doanh nghiệp theo từng đợt.

Tin mới