mask

Bạn nghĩ gì khi nâng độ tuổi trẻ em từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi?

(Baonghean.vn) - Theo quy định hiện hành ở nước ta, trẻ em được quy định là những công dân dưới 16 tuổi. Nhưng trong Dự thảo Luật Trẻ em đang được Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến các đại biểu thì độ tuổi của trẻ em sẽ được nâng lên thành dưới 18 tuổi. Vấn đề này đang gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Nhiều người cho rằng, việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em lên thành dưới 18 tuổi là phù hợp với Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Qua đó, đảm bảo quyền lợi cho số đối tượng từ 16-18 tuổI, đồng thời không mâu thuẫn với các luật hiện hành.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại rằng, việc nâng độ tuổi trẻ em từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi sẽ phải điều chỉnh luật để bảo đảm tính thống nhất độ tuổi của trẻ em ở các bộ Luật. Hơn nữa, sẽ làm tăng ngân sách, tăng độ tuổi trẻ em thì mức độ phạm tội ở độ tuổi vị thành niên sẽ gia tăng, không tốt cho vấn đề quản lý xã hội.

Phạm Bằng - Phan Minh

Tin mới