mask

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025

(Baonghean.vn) - Thời gian tới, các giải pháp phát triển của Nam Đàn cần phải bám sát "trục" phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu chú trọng Văn hóa gắn Du lịch.

Sáng 6/8, tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết số 07-NQ/TU) và 2 năm thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025 (Quyết định số 17/QĐ-TTg). 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025 ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 6/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Nam Đàn.

4 XÃ ĐẠT 15/15 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, Nam Đàn đã xác định việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch là một nội dung trong 3 khâu đột phá phát triển giai đoạn 2020-2025. Đến nay, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung Thị trấn đã cơ bản hoàn thiện, hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định. 

Thị trấn Nam Đàn và xã Kim Liên được Nam Đàn  tập trung chỉ đạo, đầu tư có trọng điểm, từng bước xây dựng Thị trấn sớm đạt chuẩn đô thị văn minh và Kim Liên đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong năm 2021. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Huyện đã tập trung xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch; các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; các mô hình du lịch mới; cũng như công tác quảng bá phát triển du lịch.

Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg, Nam Đàn đã tập trung rà soát các tiêu chí để nâng cao chất lượng, đặc biệt là các tiêu chí còn đạt thấp, chú trọng các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, các sản phẩm về nông nghiệp, cảnh quan, môi trường, văn hóa... Đến nay, bình quân các xã trên toàn huyện đạt 10,2/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có 4 xã đạt 15/15 tiêu chí, có 6 xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU và Quyết định số 17/QĐ-TTg của huyện vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, như: Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 55 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; Chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu không đạt…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025 ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, UBND tỉnh chỉ đạo tạo điều kiện giúp Nam Đàn tiếp tục thực hiện những nội dung về cơ chế, chính sách và công trình, dự án theo Nghị quyết số 07-NQ/TU và Quyết định số 17/QĐ-TTg; cũng như một số kiến nghị khác.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến đã đánh giá về những kết quả đạt được của Nam Đàn, cũng như một số tồn tại, hạn chế và định hướng trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đề cập đến nhiệm vụ thời gian tới của Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, cùng với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đã được UBND tỉnh phê duyệt, đây là cơ sở để triển khai phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025 ảnh 4
Ý tưởng thiết kế Thác 9 tầng tại Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020 cũng là điều kiện rất quan trọng để Nam Đàn phát triển theo hướng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. 

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 tạo thuận lợi cho Nam Đàn phát triển. 

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, việc bố trí nguồn lực, huyện cần phải lựa chọn, sắp xếp, bố trí phù hợp, có thứ tự ưu tiên; đồng thời trong thu hút đầu tư cũng cần lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025 ảnh 5
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cơ bản đồng tình với các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo. Đồng thời, đồng chí cũng đặc biệt lưu ý, dù đã có những bước chuyển biến nhưng Nam Đàn cần tiếp tục đổi mới tư duy trong phát triển, khơi dậy được hiệu quả nội lực, ngoại lực; không được để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nhất là trong đội ngũ cán bộ thành trở lực trong quá trình phát triển. 

Đánh giá việc xây dựng, triển khai quy hoạch nông thôn mới chưa được ăn sâu, thể hiện rõ trong từng xã, thôn, xóm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện cần đánh giá, xem xét lại chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch nông thôn mới ở các xã.

TUYỆT ĐỐI BẢO VỆ QUY HOẠCH, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, những năm qua, hệ thống chính trị của Nam Đàn đã có chuyển động tương đối tốt từ huyện đến cơ sở; xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, minh chứng là huyện đã đạt nông thôn mới; diện mạo toàn huyện có nhiều chuyển biến, đặc biệt là diện mạo ở khu vực nông thôn, các giá trị văn hóa được bảo tồn, có nhiều sản phẩm đặc trưng…

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt so với kỳ vọng của tỉnh cũng như của Trung ương đối với Nam Đàn. Sự nỗ lực, phấn đấu bứt phát vươn lên của Đảng bộ, Nhân dân huyện, sự vào cuộc của các sở, ngành cấp tỉnh với Nam Đàn theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU có thể nói chưa đạt được như mong muốn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025 ảnh 6
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch là định hướng mang tính xuyên suốt, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các giải pháp đặt ra đều cần phải bám sát trục phát triển này, nhất là trong xây dựng nông thôn mới cần giữ được hồn cốt, văn hóa, truyền thống làng quê; có những mô hình hiệu quả; trở thành điểm đến đáng nhớ của Nhân dân trong tỉnh, du khách trong nước, quốc tế.

Gắn liền với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong phát triển nông nghiệp cần phải có những sản phẩm đặc thù vì Nam Đàn có lợi thế với nhiều làng nghề truyền thống, nhiều sản vật, sản phẩm có bề dày.

Đối với công tác quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện phải tuyệt đối bảo vệ quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường để có môi trường tốt cho phát triển văn hóa, du lịch. Mặt khác, trong điều kiện nguồn lực có hạn, cùng với phát huy tốt nội lực, huyện cần khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, công việc. 

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Nam Đàn cần tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ nhau, nhất là trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy vì mục tiêu phát triển chung của huyện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải hết sức quan tâm đến nội dung này. 

Tin mới