mask

Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua 27 nghị quyết kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn)- Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị thông qua 27 nghị quyết về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh.

Sáng 20/12, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành phiên thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn điều hành phiên thảo luận, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn điều hành phiên thảo luận, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường, điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các huyện, thành, thị xã và các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị thông qua 27 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

Các đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp, Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Cũng tại phiên làm việc, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định một số mức chi sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua kết quả giám sát tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020.

Năm 2018, toàn tỉnh có thêm 25 xã đạt nông thôn mới. Ảnh tư liệu
Năm 2018, toàn tỉnh có thêm 25 - 27 xã đạt nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An...

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ của các đại biểu HĐND tỉnh, góp phần hoàn thành chương trình đề ra của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết của HĐND tỉnh; bám sát định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2018.

Đối với các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án, các cơ quan điều tra tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách tư pháp, xây dựng các cơ quan trọng sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng, nghiêm minh; đấu tranh có hiệu quả âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm về tệ nạn; bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Về phía Thường trực và các ban, các tổ HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thuộc chức năng, thẩm quyền; trong đó tăng cường lắng nghe, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Minh Chi

Tin mới