mask

Bước chuyển trong tái cơ cấu nông nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp.
1

Tin mới