mask

Cần rà soát, làm rõ việc tiết kiệm trong nhiều lĩnh vực

(Baonghean.vn) - Nội dung này được nêu ra tại cuộc thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sáng 21/11 liên quan đến báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và một số báo cáo, dự thảo liên quan về ngân sách.
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi
Trên cơ sở Dự thảo Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 do Sở Tài chính trình bày, các thành viên dự họp nêu nhiều vấn đề.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Sở Tài chính cần rà soát làm rõ việc tiết kiệm trong chi tiêu thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp; quản lý tài sản công, gồm đất đai, phương tiện, trang thiết bị; tiết kiệm trong quản lý đầu tư, kể cả tiêu dùng.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần đánh giá sâu thực trạng lãng phí trong một số lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm từ đó đưa ra giải pháp cụ thể trong đầu tư xây dựng khi nhiều công trình, dự án, chương trình đầu tư dở dang, không hoàn thành tiến độ; trong sử dụng tài sản công, sử dụng tài nguyên đất đai; lãng phí trong đào tạo và nguồn nhân lực sau đào tạo…
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị đánh giá sâu thực trạng lãng phí trong một số lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm. Ảnh: Mai Hoa

Nêu thực trạng việc tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị ở cấp tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Văn Hóa đề nghị tỉnh cần nghiên cứu để “tích hợp” các cuộc họp, hội nghị cấp tỉnh để tránh lãng phí thời gian, đi lại cho các địa phương.

Bên cạnh đó, Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh cũng cho rằng, việc tổ chức các lễ hội ở các địa phương hiện nay đang gây lãng phí; vì vậy cần sắp xếp, tổ chức lại, chỉ nên tổ chức lễ hội mang tính hội tụ, lan tỏa, đặc sắc, thu hút sự quan tâm của khách du lịch.

 
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Đức giải trình làm rõ một số vấn đề tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Đức giải trình làm rõ một số vấn đề tại cuộc thẩm tra. Ảnh: Minh Chi

Một số ý kiến cũng nêu giải pháp chống lãng phí trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; lãng phí khi sử dụng hàng giả, hàng nhái; đồng thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, giảm chi cho bộ máy, con người.

Kết luận tại nội dung này, bên cạnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung báo cáo, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng nhấn mạnh, trong báo cáo cần chỉ rõ cơ quan, đơn vị nào chưa nghiêm túc trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh nêu một cách chung chung.

Cần rà soát, làm rõ việc tiết kiệm trong nhiều lĩnh vực ảnh 4
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến một số báo cáo, dự thảo liên quan về ngân sách, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính rà soát, đối chiếu lại các số liệu để đảm bảo chính xác; đồng thời cần xây dựng phương án sử dụng cấp bù nguồn ngân sách hụt thu, tránh tình trạng mỗi địa phương sử dụng một kiểu hoặc làm sai; quan tâm bố trí nguồn ngân sách để khắc phục bảo vệ môi trường đối với một số khu vực, địa phương chịu sự ảnh hưởng lớn.

Thời gian còn lại của cuộc thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh và một số tuyến trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tin mới