Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Chung sức chung lòng

(Baonghean.vn) - Người dân bản biên giới Liên Hương, xã Tam Quang (Tương Dương) chung sức làm đường bê tông xây dựng Nông thôn mới.
Người dân bản biên giới Liên Hương, xã Tam Quang (Tương Dương) chung sức làm đường bê tông xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thạch Quỳnh
Người dân bản biên giới Liên Hương, xã Tam Quang (Tương Dương) chung sức làm đường bê tông xây dựng Nông thôn mới.