Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) -Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.
 Chiều ngày 8/8, UBND huyện Tương Dương đã tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương, trên cơ sở sát nhập Trung tâm Văn hóa TT-TT và Đài Truyền thanh – Truyền hình.
Chiều ngày 8/8, UBND huyện Tương Dương tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương, trên cơ sở sát nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

Sau khi được thành lập cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và 22 biên chế. Gồm có 3 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Hành chính; Văn hóa, Thể thao; Truyền thanh – Truyền hình.

 Tại buổi lễ UBND huyện Tương Dương đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Vi Văn Son, Trưởng Phòng Văn hóa thể thao giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương.

Tin mới