mask

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 8988/UBND-TD ban hành ngày 14/11/2022 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nêu tại Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết và báo cáo số 06-B/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an Yên Thành đọc lệnh khởi tố bị can đối với Đặng Văn Cường- cán bộ địa chính xã Đại Thành về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của người dân. Ảnh tư liệu: Trần Hồng

Rà soát và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết; nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ảnh 2
Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Hoạt- Nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp). Ảnh: Hồng Ngọc

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ảnh 3

Đồng chí Lê Hồng Khang - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương làm việc tại UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thuỷ

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy nhanh tiến độ xử , giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Rà soát, lựa chọn, phân công cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất của UBND tỉnh.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là cơ quan Thanh tra nhà nước, cơ quan điều tra, Thi hành án ở các cấp, các ngành, các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp ảnh 4
Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các đối tượng nguyên Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An bị Công an Nghệ An khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

Tăng cường phối hợp với Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp các cấp, cơ quan truyền thông báo chí và đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước.

UBND tỉnh giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trên và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Kế hoạch công tác hằng năm và triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc theo đúng nội dung, nhiệm vụ được giao.

Tin mới