mask

Độc đáo bộ nam phục người Ơ đu

(Baonghean.vn) - Là dân tộc duy nhất có ở Tương Dương (Nghệ An), dân tộc Ơ đu cũng có truyền thống tự dệt vải và may trang phục cho dân tộc mình. Bộ trang phục nam giới của dân tộc cũng có nhiều nét độc đáo riêng so với các dân tộc khác.
Cũng giống như nữ giới, nam giới đồng bào dân tộc này cũng có bộ trang phục riêng và không kém phầm độc đáo. Với bộ trangh phục người phụ nữ màu chủ đạo là màu đen, thì nam phục người Ơ Đu là màu đỏ nhạt, màu chàm. Ảnh: Đình Tuân
Cũng giống như nữ giới, nam giới đồng bào dân tộc này cũng có bộ trang phục riêng và không kém phầm độc đáo. Với bộ trang phục người phụ nữ màu chủ đạo là màu đen, thì nam phục người Ơ đu là màu đỏ nhạt, màu chàm. Ảnh: Đình Tuân
Bộ nam phục Ơ đu được làm từ sợi tơ tằm gồm có quần và áo. Trong khi áo thường được may thêm 2 cái túi ở phía dưới thân áo. Còn quần không có khuy, cúc và dây chun mà dùng bằng sợi dây để cố định lại khi mặc. Ảnh Đình Tuân
Bộ nam phục Ơ đu được làm từ sợi tơ tằm gồm có quần và áo. Trong khi áo thường được may thêm 2 cái túi ở phía dưới thân áo. Còn quần không có khuy, cúc và dây chun mà dùng bằng sợi dây để cố định lại khi mặc. Ảnh Đình Tuân
Trước kia do chưa có cúc nên 2 thân áo được may những sợi dây để buộc lại với nhau. Ảnh: Đình Tuân
Trước kia do chưa có cúc nên 2 thân áo được may những sợi dây để buộc lại với nhau. Ảnh: Đình Tuân
Cổ áo thường là cổ tròng. Ảnh: Đình Tuân
Cổ áo thường là cổ tròng. Ảnh: Đình Tuân
Hiện nay, trang phục truyền thống ít được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng trong sự phát triển của thời trang hiện đại, không chỉ có trang phục mà nhiều nét văn hóa độc đóc của người dân tộc Ơ đu cũng đã mai một khá nhiều. Ảnh: Đình Tuân
Hiện nay, trang phục truyền thống ít được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng trong sự phát triển của thời trang hiện đại, không chỉ có trang phục mà nhiều nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Ơ đu cũng đã mai một khá nhiều. Ảnh: Đình Tuân
Là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất và cũng là dân tộc duy nhất có ở Tương Dương (Nghệ An) nên trong thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư phục dựng kinh phí để bảo tồn, gìn giữ lại những nétt văn hóa được đáo của dân tộc Ơ đu. Hy vọng sự với sự vào cuộc của cả cộng đồng sẽ giúp bản sắc văn hóa dân tộc Ơ đu luôn trường tồn và phát triển. Ảnh: Đình Tuân
Là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất và cũng là dân tộc duy nhất có ở Tương Dương (Nghệ An), nên trong thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư phục dựng kinh phí để bảo tồn, gìn giữ lại những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Ơ đu. Hy vọng với sự vào cuộc của cả cộng đồng sẽ giúp bản sắc văn hóa dân tộc Ơ đu luôn trường tồn và phát triển. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới