Được cộng thêm 1 ngày phép trong năm cần điều kiện gì?

(Baonghean.vn) - Theo quy định của pháp luật hiện hành, lao động làm việc đủ 1 năm trờ lên thì số ngày nghỉ phép hàng năm là 12 ngày (điều kiện lao động bình thường). Bên cạnh đó, nếu lao động có thời gian công tác là 5 năm thì số ngày nghỉ phép hàng năm sẽ được tăng thêm 1 ngày.
Lĩnh vực dệt may giải quyết nhiều việc làm cho lao động các địa phương- Ảnh: Nguyên Nguyên
Lĩnh vực dệt may giải quyết nhiều việc làm cho lao động các địa phương- Ảnh: Nguyên Nguyên
 Điều 112 Bộ luật lao động 2012 quy định:Cứ 05 năm làm việc liên tục thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.
Đều 111 Bộ luật lao động 2012 về nghỉ hằng năm:

“Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm”.

Còn trong một năm nếu lao động không tiến hành nghỉ phép sẽ không được cộng dồn thời gian nghỉ vào năm sau. Trong trường hợp lao động muốn cộng gộp thời gian nghỉ phép 2 năm một lần, thì phải có thỏa thuận, đồng ý của đơn vị quản lý lao động.

Tin mới