mask

Ký kết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8, Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 4 đơn vị: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và Báo Nghệ An.

Hoạt động ký kết chương trình phối hợp nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, tăng cường sự phối hợp hoạt động của Liên minh HTX tỉnh với các sở, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả thiết thực.

Lễ ký kết giữa 4 cơ quan với Liên minh HTX tỉnh thành công tốt đẹp. Ảnh: Xuân Xoàng
4 cơ quan đã hoàn thành việc ký kết phối hợp hoạt động với Liên minh HTX tỉnh . Ảnh: Xuân Xoàng

Thời gian qua, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 7 sở, ngành và 21 huyện, thành phố, thị trấn, tạo mối liên hệ mật thiết giữa Liên minh HTX tỉnh với các ngành, địa phương. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, đơn vị, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX và làng nghề ngày càng phát triển, nâng cao nhận thức của các hộ xã viên. Kết quả đó đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi theo chủ trương của Luật HTX 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Xuân Hoàng

Tin mới