Lao động tử vong không phải do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Anh trai chị Q là anh Trần Văn C (48 tuổi) sau thời gian điều trị bệnh đã không qua khỏi, trước khi chết anh đang là người lao động của Công ty cổ phần xây dựng X đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chị Q hỏi: Trong trường hợp này công ty có trách nhiệm gì khi anh C chết? Và anh C có được hưởng trợ cấp gì không?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động, trường hợp anh C chết thì hợp đồng lao động giữa Công ty cổ phần xây dựng X và anh C đương nhiên chấm dứt.

Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động là Công ty X có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên đó là tiền lương mà anh C chưa nhận và hoàn trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng những giấy tờ khác mà công ty đã giữ của người lao động trong thời hạn 14 ngày làm việc, không quá 30 ngày.

Trường hợp này, công ty có thể thanh toán tiền lương và hoàn trả lại sổ bảo hiểm xã hội, cùng những giấy tờ khác cho anh C thông qua người đại diện của những người thừa kế khi có văn bản ủy quyền giữa các người ở hàng thừa kế thứ nhất này. Hàng thừa kế thứ nhất được xác định là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của anh C.

Ngoài ra, công ty còn phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, mỗi năm làm việc được trợ cấp bằng nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Bên cạnh đó, trong trường hợp anh C bị ốm đau, bệnh tật, ngoài việc cho anh C được nghỉ để điều trị bệnh và có khoản tiền ốm đau thanh toán từ cơ quan bảo hiểm xã hội, khi anh C mất đi thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với lao động chết trong trường hợp anh C có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên.

Cùng với đó, thân nhân anh C được trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Nếu đáp ứng một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở (hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/ tháng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Còn nếu thuộc một trong các điều kiện quy định khoản 1 Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức trợ cấp tuất một lần theo Điều 70 luật này. Đối với trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất một lần, thân nhân chỉ sẽ chỉ được hưởng 1 trong 2 loại trợ cấp trên tùy thuộc vào điều kiện đáp ứng của từng loại trợ cấp./.

Tin mới