mask

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường

(Baonghean.vn) - “Làm rõ hiện trạng, dự báo chính xác chất lượng môi trường để đề ra các giải pháp hữu hiệu, trong đó chú trọng yếu tố con người, đảm bảo khi đề án được phê duyệt sẽ đi vào vận hành  hiệu quả” - đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc nghe và cho ý kiến về đề án Nâng cao năng lực cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến các dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án ven biển, vùng biên giới
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2013, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, yêu cầu: các KCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài KCN có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên, bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý Nhà nước là Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương thông qua hệ thống quan trắc “máy chủ” kết nối dữ liệu để giám sát; góp phần kiểm soát tình trạng ô nhiễm và các sự cố môi trường có thể xảy ra.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trên địa bàn tỉnh, số cơ sở sản xuất, kinh doanh lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đang còn rất khiêm tốn. Và đối với hệ thống quan trắc “máy chủ” để kết nối dữ liệu của tỉnh chưa có.

Cán bộ tiến hành quan trắc môi trường biển Cửa Lò
Cán bộ tiến hành quan trắc môi trường biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Từ thực tiễn đặt ra, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án “Nâng cao năng lực cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh” trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề án này được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020 và Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khi đề án được phê duyệt và triển khai thực hiện sẽ tạo điều kiện trang thiết bị phòng thí nghiệm phân tích môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát ô nhiễm môi trường; công khai dữ liệu, góp phần tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về môi trường, phòng tránh và cùng giám sát chất lượng môi trường.

Giám đốc Trung tâm quan trắc tỉnh báo cáo làm rõ một vấn đề mà các đại biểu quan tâm tại cuc
Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường  tỉnh báo cáo làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở tham gia ý kiến của các ngành tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để chỉnh sửa, bổ sung. Đồng chí Đinh Viết Hồng cũng yêu cầu cơ quan xây dựng đề án phân tích, làm rõ hiện trạng môi trường, dự báo chính xác chất lượng môi trường để đề ra các giải pháp hữu hiệu; trong đó chú trọng yếu tố con người đảm bảo khi đề án được phê duyệt sẽ vận hành chất lượng, hiệu quả hệ thống quan trắc chung của tỉnh được đầu tư mới.

Đồng thời nghiên cứu, tính toán, lựa chọn các địa điểm lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động hợp lý. Quan tâm thực hiện quan trắc môi trường không khí, môi trường biển; chủ động các giải pháp khắc phục. Chú trọng đánh giá thật sát đội ngũ để có giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu công việc được giao./.

Mai Hoa

Tin mới