mask

Nghệ An: 251/556 đơn vị vi phạm hành chính

(Baonghean.vn)- 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thanh tra đã triển khai thanh tra hành chính tại 556 đơn vị, qua đó phát hiện 251 đơn vị có vi phạm với số tiền vi phạm và bị kiến nghị xử lý là 64.185,54 triệu đồng.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 31.075m2 đất (trong đó, kiến nghị thu hồi 10.450m2, kiến nghị khác 20.625m2 ).

Hiện đã thu hồi về ngân sách 13.147,52/17.792,18 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,9%; thu hồi 10.450m2/10.450m2 đất, đạt tỷ lệ 100%. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 27 tổ chức và 73 cá nhân có sai phạm.

Cán bộ thanh tra tỉnh phân loại, xử lý các kết luận sau thanh tra. Ảnh: M.H
Cán bộ thanh tra tỉnh phân loại, xử lý các kết luận sau thanh tra. Ảnh: M.H

Việc xử lý sau thanh tra nói chung đã có nhiều chuyển biến, cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2017 đã đôn đốc thu hồi được 7.021,17/12.934,48 triệu đồng từ các quyết định, kết luận có hiệu lực từ 2016 trở về trước.

Tuy nhiên số tiền tồn đọng từ năm 2016 trở về trước vẫn còn lớn. Theo lãnh đạo thanh tra tỉnh nguyên nhân là do có một số doanh nghiệp đã giải thể hoặc ngừng hoạt động; một số doanh nghiệp không tìm ra địa chỉ; một số doanh nghiệp cố ý chây ì, không chịu hợp tác và chế tài chưa đủ mạnh để xử lý đối với trường hợp này, dẫn đến công tác đôn đốc, xử lý thu hồi sau thanh tra gặp nhiều khó khăn.

Gia Huy

Tin mới