Nghệ An xây dựng phần mềm quản lý, giám sát tiến độ dự án đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để giám sát tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 20/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 6362/UBND-CN gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng phần mềm quản lý, giám sát tiến độ dự án đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc xây dựng và triển khai phần mềm quản lý, giám sát tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn phải tuân theo các quy định sau: Đối với triển khai, quản lý, vận hành phần mềm: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Viễn thông Nghệ An hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan sử dụng phần mềm và cập nhật thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư tại địa chỉ truy cập http://qldadt.nghean.gov.vn, hoàn thành trước ngày 5/9/2022.

Nhà máy nghiền đá trắng tại KCN Nam Cấm thuộc diện giám sát về môi trường nhưng người dân thiếu thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường và công suất máy, tiếng ồn. Ảnh: Nguyễn Hải ảnh 1

Nhà máy nghiền đá trắng tại KCN Nam Cấm thuộc diện giám sát về môi trường nhưng người dân thiếu thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường và công suất máy, tiếng ồn. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Viễn thông Nghệ An thực hiện tích hợp, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời tuyên truyền để các doanh nghiệp, người dân được biết về phần mềm; qua đó, theo dõi, nắm bắt được thông tin liên quan đến các dự án triển khai trên địa bàn; chủ trì phối với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kết quả cập nhật số liệu trên phần mềm của các đơn vị để đưa vào đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị.

Đối với Viễn thông Nghệ An, với tư cách là đơn vị được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông ủy quyền có trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan thực hiện khởi tạo hệ thống phân quyền người dùng đúng chức năng, nhiệm vụ; tập huấn, hướng dẫn sử dụng đưa phần mềm vào vận hành chính thức đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng; tinh chỉnh, hoàn thiện phần mềm cho phù hợp với các yêu cầu đã được phê duyệt và thực tế quản lý.

Các sở, ban, ngành còn lại và UBND các địa phương thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc đột xuất gửi UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình triển khai, sử dụng phần mềm của cơ quan, đơn vị.

Công dân làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hiện nay, quy trình đã công khai hóa nên người dân chờ đợi và giám sát được tiến độ, kết quả xử lý. Ảnh: Nguyễn Hải ảnh 2

Công dân làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hiện nay, quy trình đã công khai hóa nên người dân chờ đợi và giám sát được tiến độ, kết quả xử lý. Ảnh: Nguyễn Hải

Để doanh nghiệp và nhân dân có cơ sở giám sát, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương thường xuyên cập nhật nội dung lên phần mềm: Theo đó, nếu là dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu dự án đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ được phần công như thông tin về dự án đầu tư, nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư; văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án, hình thức bảo đảm thực hiện dự án, số tiền ký quỹ, thời điểm ký quỹ; cập nhật tiến độ dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh qua các lần kiểm tra dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; các nội dung thông tin khác của dự án, các nội dung vi phạm của nhà đầu tư thuộc trách nhiệm xử lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong khi đó, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cập nhật các nội dung thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án được UBND tỉnh có quyết định cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm; dự án phát triển nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm có Luật Đầu tư năm 2014; cập nhật các thông tin về quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định; văn bản thẩm định thiết kế cơ sở; giấy phép xây dựng; cập nhật tiến độ dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh qua các lần kiểm tra do Sở Xây dựng chủ trì.

Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật các thông tin về quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường; quyết định giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, biên bản giao đất trên thực địa; hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật tiến độ dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh qua các lần kiểm tra do sở chủ trì; các nội dung thông tin khác, các vi phạm của nhà đầu tư thuộc trách nhiệm xử lý của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Các sở, ngành còn lại và UBND các huyện, thành, thị cập nhật các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và các nội dung, thông tin, vi phạm của nhà đầu tư thuộc trách nhiệm xử lý của từng sở, ngành, địa phương.

Tỉnh lộ 537 B từ xã Quỳnh Phương đi xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) mặc dù liên tục được duy tu, sửa chữa nhưng do nguồn kinh phí hạn chế nên nâng cấp được đoạn này thì xuống cấp đoạn khác. Ảnh: Nguyễn Hải ảnh 3

Tỉnh lộ 537 B từ xã Quỳnh Phương đi xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) mặc dù liên tục được duy tu, sửa chữa nhưng do nguồn kinh phí hạn chế nên nâng cấp được đoạn này thì xuống cấp đoạn khác. Ảnh: Nguyễn Hải

Đối với UBND các huyện, thành, thị, cần cập nhật đầy đủ các nội dung sau: Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư cập nhật đầy đủ các thông tin dữ liệu của dự án thuộc địa bàn quản lý; các quyết định liên quan đến thu hồi đất, thành lập Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; tiến độ thỏa thuận, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, cập nhật tiến độ triển khai trên thực địa 3 tháng/lần; các thông tin, nội dung vi phạm thuộc trách nhiệm xử lý của UBND cấp huyện.

Thi công Quốc lộ ven biển qua địa bàn huyện Nghi Lộc. So với trước đây, từ cuối năm nay, các thông tin về thi công dự án sẽ thường xuyên cập nhật lên hệ thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư nên người dân, doanh nghiệp quan tâm sẽ giám sát được tiến độ. Ảnh: Nguyễn Hải ảnh 4

Thi công Quốc lộ ven biển qua địa bàn huyện Nghi Lộc. So với trước đây, từ cuối năm nay, các thông tin về thi công dự án sẽ thường xuyên cập nhật lên hệ thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư nên người dân, doanh nghiệp quan tâm sẽ giám sát được tiến độ. Ảnh: Nguyễn Hải

Các sở, ban, ngành và địa phương, cơ quan liên quan hoàn thành cập nhật các nội dung trên lên phần mềm trước ngày 5/10/2022; quá trình triển khai có vướng mắc thì kịp thời có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý./.

Tin mới