Nghệ An yêu cầu doanh nghiệp đa cấp tạm dừng hoạt động đông người

(Baonghean.vn) - Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, phòng chống dịch Covid-19, Sở Công Thương Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức hoạt động đông người.

Theo Công văn số 546/SCT-QLTM ngày 21/4/2020, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Công Thương, Sở Công Thương Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp có hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An tạm dừng việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhằm hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

hoạt động tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh minh họa
Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải tạm dừng hoạt động tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Sở Công Thương Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho đến khi có chỉ đạo mới của cấp trên. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, hạn chế tổ chức các hoạt động hội họp, nếu cần phải tổ chức hội họp thì khuyến khích thực hiện bằng trực tuyến.

Tin mới