mask

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị thu hồi hơn 54 tỷ đồng, 32,7 ha đất

(Baonghean.vn) - Đó là kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được trong năm 2017 của các cơ quan hành chính trên cả nước được nêu ra tại lớp “Tập huấn về tiếp nhận, xử lý, sử dụng phản hồi của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính” diễn ra vào ngày 22/12.

Lớp tập huấn do Văn phòng UBND tỉnh phối  hợp với Ban quản lý Dự án RALG (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có cách nhận thức đầy đủ, đúng đắn trong việc sử dụng hơp lý phản hồi của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Dự lớp tập huấn có đồng chí Bùi Nguyên Súy -nguyên Phó Trưởng ban Dân nguyện – UBTV Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Quỳnh An
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Quỳnh An

Nội dung tập huấn đã làm rõ sự quan trọng trong việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của người dân thông qua việc tiếp công dân. Quá trình tiếp nhận, lắng nghe các ý kiến phản hồi của công dân, tổ chức về những vấn đề còn bất cập trong bộ máy nhà nước làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Nguyên Súy cũng đã chia sẻ, làm rõ các chuyên đề liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý và các quy định về phản hồi của người dân; kỹ năng chỉ đạo, điều hành giải quyết khiếp nại đông người; tiếp nhận, giải quyết, khiếu nại các trả lời kiến nghị của cử tri; xử lý thông tin phản ánh của người dân về tham nhũng hiện nay.

Đồng chí Bùi Nguyên Súy - nguyên Phó trưởng Ban dân nguyện - UBTV Quốc Hội phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Quỳnh An.
Đồng chí Bùi Nguyên Súy - nguyên Phó Trưởng ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Quỳnh An.
Theo thống kê báo cáo trong năm 2017, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 352.102 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 8,5% so với năm 2016), với 220.015 vụ việc, có 4.621 đoàn đông người (tăng 10,2%). Trong đó, đã giải quyết được 26.120/ 31.142 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,9%. Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 54,2 tỷ đồng, 32,7 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.634 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 416 người.
Qua lớp tập huấn đã giúp cho các học viên cập nhật những kiến thức cơ bản nhất và mới nhất về tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Từ đó làm tốt công tác xử lý vi phạm pháp luật, đồng thời phòng ngừa hữu hiệu các hành vi vi phạm pháp luật.

Tin mới