mask

Quế Phong: Các thôn, bản đẩy mạnh xây dựng NTM

(Baonghean) - UBND huyện Quế Phong vừa có quy định thưởng các thôn, bản 20 triệu đồng khi hoàn thành các tiêu chí  xây dựng NTM trong năm 2016 này.

Mở rộng, đổ bê tông lòng đường ở bản Pà Nạt, xã Mường Nọc
Mở rộng, đổ bê tông lòng đường ở bản Pà Nạt, xã Mường Nọc.

Theo đó, có 20 thôn bản thuộc 8/13 xã của huyện Quế Phong đăng ký hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM cấp thôn, bản trong năm 2016. Trong đó, xã Mường Nọc có nhiều đơn vị nhất, với 8 thôn, bản đăng ký, như: Ná Phày, Ná Ngá, Cỏ Nong, Pà Nạt, Xóm Dừa, Ná Pú, Lông Không và bản Tám. Hai xã là Tri Lễ và Tiền Phong, mỗi xã chỉ có 1 bản đăng ký.

Có 5 xã không có thôn, bản nào đăng ký về đích trong năm nay: Nậm Giải, Nậm Nhóng, Quang Phong, Châu Thôn và Hạnh Dịch.

Theo quyết định của UBND huyện, các thôn, bản đăng ký, nếu về đích NTM trong năm nay, huyện sẽ thưởng mỗi bản 20 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, các thôn, bản được cán bộ phòng, ban huyện và xã phụ trách hướng dẫn.

Xuân Hoàng

Tin mới