mask

Quỳ Châu trồng 1.600 ha rừng nguyên liệu

(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang triển khai trồng rừng nguyên liệu.

Năm 2016, kế hoạch huyện Quỳ Châu trồng 1.600 ha rừng nguyên liệu, trong đó dự án 147 giao trồng 600 ha (diện tích còn lại 800 ha do nhân dân tự bỏ kinh phí trồng). Từ đầu tháng 4/2016, huyện đã triển khai trồng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được trên 500 ha rừng, chủ yếu là keo lai dâm hom và keo hạt giống ngoại.

Bà con xã Châu Bình chuẩn bị giống cây trồng rừng
Bà con xã Châu Bình chuẩn bị giống cây trồng rừng.

Các xã trồng rừng đạt trên 50% tiến độ bao gồm, Châu Bình, Châu Hành, Diên Lãm, Châu Nga. Vụ trồng rừng nguyên liệu sẽ kết thúc vào tháng 8/2016. Dự tính năm nay Quỳ Châu sẽ trồng rừng nguyên liệu vượt chỉ tiêu khoảng 200 ha, (tương đương 1.800 ha), trong đó có gần 800 ha khai thác trồng lại.   

Bà con xã Châu Hạnh triển khai trồng rừng
Bà con xã Châu Hạnh triển khai trồng rừng

Qua kiểm kê các loại rừng trong năm 2015, Quỳ Châu đang còn 13.000 ha đất trống đồi trọc. Hiện nay huyện đang xây dựng đề án trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng theo Nghị Định Số: 75/2015/NĐ-CP "về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020". 

Văn Trường 

Tin mới