mask

Tạo áp lực để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(Baonghean) - Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp vừa ban hành cơ chế để người dân và doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với cán bộ, công chức, viên chức. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp về nội dung này.

Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp Võ Thị Minh Sinh sinh hoạt với chi bộ bản Pạn, xã Châu Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: Thu Hường
Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp Võ Thị Minh Sinh sinh hoạt với chi bộ bản Pạn, xã Châu Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: Thu Hường

P.V: Nghị quyết 16 được xem là bước đột phá trong việc cải cách hành chính (CCHC) tại Quỳ Hợp. Vậy mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 16 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Những năm qua, huyện Quỳ Hợp đã tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý các phản hồi của người dân và doanh nghiệp, hiện đại hóa nền hành chính công… Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển thì những kết quả đạt được còn hạn chế. Đặc biệt, trong đó việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản hồi, phản ánh từ phía người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý Nhà nước  của các cơ quan đơn vị chưa đồng bộ cả về cách thức, biện pháp và trách nhiệm. Một số kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp chậm được giải quyết. Việc trả lời, giải trình các kiến nghị, phản ánh của người dân ở cấp huyện, xã có lúc làm chưa chu đáo, chất lượng chưa cao.

Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 16 và giao UBND huyện xây dựng đề án thực hiện vấn đề này. Mục tiêu cụ thể là hàng năm 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đến năm 2020, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và 90% cán bộ, công chức cấp xã và viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ đại học trở lên; 95% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện trên mạng điện tử…

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát quầy thuốc tại địa bàn huyện Quỳ Hợp.
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát quầy thuốc tại địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đặc biệt, chúng tôi tập trung triển khai các biện pháp để đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp: đối với thủ tục hành chính đạt trên 90%; đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế cũng như đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính đều phải đạt trên 85%. 

Bên cạnh đó, phấn đấu hàng năm, cơ quan Nhà nước tiếp nhận, trả lời và giải trình 100% các kiến nghị, đề xuất của người dân và doanh nghiệp, trong đó phấn đấu 80% giải trình, trả lời kịp thời, dứt điểm và được chấp nhận, không gây kiến nghị và phản ánh tiếp theo.

P.V: Như vậy, có thể thấy, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo cho việc thực hiện thành công Nghị quyết 16. Vậy, thưa đồng chí, công cụ nào để người dân và doanh nghiệp “chấm điểm” cán bộ, công chức, viên chức?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Chúng tôi đã giao Phòng Nội vụ chủ trì thực hiện Đề án, trong đó có chủ trì triển khai áp dụng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, gồm các trục: Tiếp cận dịch vụ: Đánh giá chất lượng cung cấp thông tin và cơ sở vật chất cũng như mức độ hài lòng đối với thông tin về dịch vụ và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính. Thủ tục hành chính: Đánh giá sự công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện. Sự phục vụ của công chức: Thái độ phục vụ, năng lực. Kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính: Đánh giá về kết quả giải quyết công việc: thời gian, chi phí.

P.V: Còn về tiếp nhận và phản hồi ý kiến, người dân và doanh nghiệp phản ánh bằng cơ chế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh ý kiến của mình có thể qua văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến, hộp thư điện tử (email) hoặc thậm chí qua mạng xã hội như facebook. Nội dung phản ánh tập trung vào 8 vấn đề: Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính, của cán bộ, công chức, viên chức; không phù hợp của quy định hành chính với thực tế; không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính; phương án xử lý của những phản ánh quy định mà công dân phản ánh như trên. Cuối cùng, chúng tôi hoan nghênh công dân và doanh nghiệp đóng góp các sáng kiến để ban hành quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân. Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước tiếp nhận phản ánh, ý kiến có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý theo quy trình đã được quy định rõ trong Đề án.

P.V: Vậy khi nào người dân, doanh nghiệp có thể đánh giá sự hài lòng của mình đối với cán bộ, công chức, viên chức, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Như tôi đã đề cập ở trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao UBND huyện xây dựng Đề án và tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án. Hàng năm bố trí ngân sách để thực hiện. Chúng tôi yêu cầu quán triệt Nghị quyết 16 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết để thực hiện và giám sát. Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, nghe kết quả thực hiện và kịp thời định hướng lãnh đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết 16 trong thời gian tiếp theo. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã phân công đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 16.

Chế biến sản phẩm từ đá trắng tại Công ty CP Phủ Quỳ Stone- Quỳ Hợp
Chế biến sản phẩm từ đá trắng tại Công ty CP Phủ Quỳ Stone- Quỳ Hợp

Hiện nay, chúng tôi xác định, Nghị quyết 16 là áp lực và cũng là động lực cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Do đó, chúng đang chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các bước của đề án. Trong đó, đến cuối năm 2016 này sẽ thực hiện lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp về sự hài lòng đối với các dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, đến hết năm 2016, UBND huyện ứng dụng thành công phần mềm chính quyền điện tử (HCM Egov FrameWork 2.0); sau đó mở rộng ra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2017. Ngoài ra, các bước đề án cũng đã được giao cho các ngành chức năng thực hiện để sớm đi vào vận hành như việc tiếp nhận phản hồi, lấy ý kiến của người dân qua facebook... 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Các ý kiến xung quanh:

Bà Lê Thị Hải – khối 14, thị trấn Quỳ Hợp: Việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ công chức là cách làm hay. Công dân có thể phản ánh cả những việc làm của cán bộ khi tiếp xúc với người dân có thể cả tốt lẫn chưa tốt. Qua đó, nâng cao hơn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Cao Duy Thái – Bí thư Đảng ủy xã Châu Lý (Quỳ Hợp): Khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết 16 và UBND huyện ban hành Đề án thực hiện, Đảng ủy, UBND xã Châu Lý đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện ngay. Các công việc liên quan đến giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp đều được trả lời, giải quyết cặn kẽ, quyết liệt với sự vào cuộc từ các đồng chí lãnh đạo đến cán bộ, công chức. Những vấn đề này trước đây đã được thực hiện, nhưng nay được xã chú trọng, tăng cường hơn.

Đồng chí Hoàng Khắc Thanh – Trưởng Phòng Nội vụ, UBND huyện Quỳ Hợp: Huyện đang làm thí điểm tại cơ quan UBND huyện với việc đặt hai hòm phiếu tại Trung tâm giao dịch một cửa UBND và Văn phòng UBND huyện để lấy ý kiến người dân. Sắp tới, chúng tôi sẽ ban hành mẫu phiếu góp ý đặt tại các địa điểm này để người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch có thể đánh giá sự hài lòng của mình và bỏ vào các hòm phiếu. Hàng tháng, chúng tôi sẽ mở hòm phiếu và thu thập ý kiến một lần. Cuối năm thông qua phiếu góp ý này và các kênh khác sẽ có đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến năm 2017, các hòm phiếu được nhân rộng đặt tại một số cơ quan của huyện và một số xã vùng ngoài để lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp.

Thành duy (Thực hiện)

Tin mới