Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cử tri xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phản ánh việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng với rừng phòng hộ, rừng sản xuất còn chồng chéo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức cắm mốc và thông báo để người dân biết và thực hiện.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 07/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án quy hoạch rừng đặc dụng gắn với di tích lịch sử văn hoá tại huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 1376/QĐ-UBND.CNXD ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án đầu tư đóng mốc ranh giới rừng đặc dụng đầu tư xây dựng, cải tạo và trồng cây bản địa rừng đặc dụng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Rừng thông thuộc quần thể Di tích Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh tư liệu: Văn Trường ảnh 1
Rừng thông thuộc quần thể Di tích Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh tư liệu: Văn Trường

- Năm 2015, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn đã tiến hành xác định ranh giới và cắm mốc rừng đặc dụng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3013/1997/QĐ-BNN&PTNT ngày 20/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng.

- Ngày 10/11/2015, UBND huyện Nam Đàn đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện cắm mốc. Các công văn đã giao Ban quản lý rừng đặc dụng chủ động liên hệ với các xã để triển khai rà soát quy hoạch rừng đặc dụng trên thực địa và thống nhất với UBND xã bằng văn bản. Khi có kết quả đề xuất quy hoạch bổ sung, chủ trì và phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp báo cáo UBND huyện.

KIểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Văn Trường ảnh 2

KIểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Văn Trường

- Trong quá trình thực hiện, UBND các xã đã cử cán bộ công chức địa chính nông lâm nghiệp trực tiếp cùng đơn vị tư vấn và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn rà soát xác định ranh giới giữa bản đồ và trên thực địa.

Sau khi thống nhất với UBND các xã có rừng thì đơn vị tư vấn đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, đồng thời Chủ tịch UBND các xã có rừng ký thống nhất bản đồ về việc đóng các mốc, bảng phân định ranh giới các loại rừng và tuyên truyền cho nhân dân hiểu để bảo vệ phát triển rừng đặc dụng.

Do vậy, việc cắm mốc phân định ranh giới và cắm mốc rừng đặc dụng với các loại rừng và đất khác được thực hiện các bước đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hiện trường và hồ sơ trước khi thực hiện.

Tin mới