mask

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam tuyển dụng giáo viên

(Baonghean.vn) - Năm học 2022 - 2023 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam có nhu cầu tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau:
0:00 / 0:00
0:00

1. Vị trí, trình độ chuyên môn và số lượng cần tuyển, hình thức hợp đồng:

TT

Vị trí tuyển

giáo viên

Trình độ chuyên môn

Số lượng

Hình thức

ký hợp đồng

01

Dạy ngành Điện công nghiệp

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Điện, CCSP Dạy nghề

06

- 01 GV cơ hữu

- 05 GV thỉnh giảng

02

Dạy ngành Công nghệ Hàn

Tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hàn, CCSP Dạy nghề

02

- 01 GV cơ hữu

- 01 GV thỉnh giảng

03

Dạy ngành Điện lạnh

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Điện lạnh, CCSP Dạy nghề

02

- 01 GV cơ hữu

- 01 GV thỉnh giảng

04

Dạy ngành May

Tốt nghiệp CĐ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành May, CCSP Dạy nghề

01

Thỉnh giảng

05

Dạy ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Tốt nghiệp CĐ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, CCSP Dạy nghề

02

Thỉnh giảng

05

Dạy môn Ngữ văn

Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Ngữ văn

01

Cơ hữu

06

Dạy môn Hóa học

Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hóa học

01

Thỉnh giảng

07

Dạy môn Vật lý

Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Vật lý

01

Thỉnh giảng

08

Dạy môn Lịch sử

Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Lịch sử

01

Thỉnh giảng

09

Dạy môn Địa lý

Tốt nghiệp Đại học SP chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Địa lý

01

Thỉnh giảng

Tổng cộng

17

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 15/8/2022;

- Địa chỉ: Phòng Nhân sự Tổng hợp - Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam

Số 382, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0989 456645 (Thầy Phan Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng).

Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển không trả lại./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Xuân Dũng

Tin mới