mask

Yên Thành: Hơn 13.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, Hội Nông dân huyện Yên Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2012-2016

Từ năm 2012 đến nay, Yên Thành đã tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” với trên 10.000 lượt hội viên tham gia. Hàng năm, xây dựng từ 5 – 7 mô hình phát triển kinh tế, ban hành nhiều cơ chế, chính sách trợ giá giống cây trồng cho nông dân từ 20 – 50%.

Mô hình sản xuất nấm VietGap của ông Lê Văn Hạnh ở xóm 12, xã Sơn Thành mỗi năm doanh thu đạt hơn 2,5 tỷ đồng. 
Mô hình sản xuất nấm VietGap của ông Lê Văn Hạnh ở xóm 12, xã Sơn Thành mỗi năm doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng. 

Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ từ các ban, ngành, tổ chức, các nguồn lực, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao KHKT cho hàng chục ngàn lượt hội viên nông dân tham gia. Hội Nông dân huyện cũng đã nhận ủy thác từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp số tiền 2,5 tỷ đồng cho 5 đơn vị với 53 hộ vay đầu tư xây dựng mô hình theo hướng VietGap. Thông qua ngân hàng, hàng ngàn hộ dân được vay vốn với dư nợ gần 180 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 942 mô hình trang trại, gia trại có quy mô...

Nhờ được hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao KHKT, nhiều hộ nông dân ở Yên Thành đã xây dựng các mô hình nuôi con đặc sản hoàng hóa cho thu nhập cao.
Nhờ được hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao KHKT, nhiều hộ nông dân ở Yên Thành đã xây dựng các mô hình nuôi con đặc sản hoàng hóa cho thu nhập cao.

Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình điểm, hướng dẫn nông dân phát triển mô hình kinh tế tập thể, thực hiện cung ứng gần 2.000 tấn phân bón mỗi năm theo hình thức trả chậm; Thành lập 13 HTX hoạt động có hiệu quả như: HTX sản xuất nấm Đoàn Kết; sản xuất và kinh doanh Cam thống nhất; HTX Thanh niên... vừa tổ chức SX, bao tiêu sản phẩm, đạt doanh thu từ 2,5 – 8 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại các địa phương.

Đến nay, toàn huyện Yên Thành đã có 13.117 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 8.850 hộ so với năm 2012.

Trao gấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2012-2016.
Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2012-2016.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Thành và Hội Nông dân huyện đã trao giấy khen cho 109 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2012-2016./.

                                                      Anh Tuấn

Đài Yên Thành

Tin mới