mask

10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016

(Baonghean.vn) - Năm 2016 đã đi qua với rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch trong nước năm qua.

10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 1
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 2
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 3
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 4
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 5
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 6
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 7
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 8
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 9
 
10 sự kiện nổi bật về văn hóa - thể thao và du lịch năm 2016 ảnh 10
 

Lê Hoa - Hồng Toại 

Tin mới