100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được số hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo cáo của Tổ công tác thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư Nghệ An cho thấy thời gian qua, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được số hóa.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ 15/5 đến 14/6, Tổ công tác 2416 (Tổ công tác được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài) đã tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiều phần việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong tháng qua đã tiếp nhận và giải quyết 21.969 hồ sơ (số hồ sơ mới tiếp nhận: 17.789 hồ sơ, số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 4.180 hồ sơ). Cụ thể xử lý như sau:

+ Hồ sơ đã được giải quyết 16.840 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn, trước hạn: 16.263 hồ sơ (tỷ lệ 96,57%); hồ sơ giải quyết quá hạn: 577 hồ sơ (tỷ lệ 3,4%)

+ Hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết: 4.707 hồ sơ; hồ sơ chờ bổ sung 51 hồ sơ; hồ sơ trả lại hoặc được người dân, doanh nghiệp xin rút: 101 hồ sơ;

+ Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là: 3.993 hồ sơ, tỷ lệ 22,8%. Các đơn vị có số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều gồm các Sở: Công Thương (1.978/1.997, tỷ lệ 99,05%); Y tế (281/800, tỷ lệ 35,13%); Tài chính (231/237, tỷ lệ 97,47%) Kế hoạch và Đầu tư (1.018/1.254, tỷ lệ 81,18%);...

+ Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 6.471 lượt, bao gồm dịch vụ nộp và trả kết quả tại nhà.

Cùng đó, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành có thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để thực hiện việc gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đến nay 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm đã được số hoá.

Thời gian tới, Tổ công tác 2416 tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tập trung việc hướng dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để góp phần tạo hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC.

Cùng đó, triển khai có hiệu quả các giải pháp để 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tổ công tác đôn đốc các sở, ngành, đơn vị chủ động tổng hợp các kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến thu hút đầu tư để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho tổ chức, cá nhân, góp phần tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

Tin mới