mask

63% đảng viên mới kết nạp ở Nghệ An là đoàn viên thanh niên

(Baonghean.vn) - Có 63% đảng viên kết nạp mới trong quý I năm 2021 ở Nghệ An là đoàn viên thanh niên. Số liệu đó cho thấy, lực lượng đoàn viên là đội dự bị quan trọng của Đảng.

Số liệu tổng hợp từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trong quý I năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An kết nạp 691 đảng viên mới, trong đó có 443 đảng viên mới là đoàn viên thanh niên, chiếm gần 63% tổng số đảng viên kết nạp mới.

Trước đó, trong năm 2020, toàn tỉnh kết nạp 3.293 đảng viên, trong đó có 2.237 đồng chí là đoàn viên thanh niên, chiếm hơn 67% tổng số đảng viên kết nạp mới.

Số liệu trên cho thấy, đoàn viên thanh niên tiếp tục là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam từng khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

63% đảng viên mới kết nạp ở Nghệ An là đoàn viên thanh niên ảnh 1
Các phong trào của Đoàn thanh niên là hoạt động tập hợp, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên rất thiết thực. Trong ảnh, tuổi trẻ với hoạt động hè tình nguyện năm 2020 tại xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn). Ảnh tư liệu

Để có được kết quả đó, các cấp ủy đảng cùng tổ chức đoàn thanh niên các cấp có nhiều giải pháp đoàn kết, tập hợp, bồi dưỡng thanh niên phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở các địa phương và từng lĩnh vực.

Quá trình đó, các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, tổ chức đoàn các cấp có nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua đó, tiếp tục bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, đảng viên trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Tin mới