mask

Bí thư Tỉnh ủy: Cần có quan điểm tiếp cận mới, khoa học trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Xác định rõ quan điểm, cách tiếp cận mới, khoa học trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là nội dung trọng tâm được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 29/8.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2019. Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự phiên họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Dự phiên họp có các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy... Ảnh: Đào Tuấn

Dự kiến 5 nhóm với 26 chỉ tiêu chủ yếu

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Theo đó, báo cáo được từng bước xây dựng và hoàn thiện từ nay đến tháng 10/2020. 

Về quy trình, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã ba lần trực tiếp nghe và cho ý kiến chỉ đạo việc xây dựng Đề cương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Theo yêu cầu, Đề cương báo cáo phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đào Tuấn

Về chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hướng dẫn 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ: "Phải xác định chủ đề đại hội và lấy chủ đề đại hội làm tên của báo cáo chính trị. Chủ đề đại hội phải ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, tập trung nêu bật được những thành tố quan trọng nhất, những định hướng lớn nhất, có tính chỉ đạo tư tưởng và hành động của toàn đảng bộ, toàn dân; mục tiêu động lực phát triển của đảng bộ; khẳng định rõ quyết tâm của toàn đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong nhiệm kỳ tới”.

Về kết cấu đề cương, Báo cáo chính trị, phần thứ nhất là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII theo các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các đề mục của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Phần thứ hai đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo chính trị cũng cần nêu lên những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ, đồng thời có đánh giá khách quan về những hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó là đề ra bài học kinh nghiệm về phát huy nội lực, thu hút ngoại lực; bài học về lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, về quản lý, điều hành của chính quyền...

Đề cương báo cáo dự kiến xác định 5 nhóm với 26 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là nhóm chỉ tiêu về kinh tế, nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, nhóm chỉ tiêu về môi trường, nhóm chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự họp. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dự họp. Ảnh: Đào Tuấn

Phát biểu tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều góp ý vào dự thảo đề cương Báo cáo chính trị. Trong đó làm rõ một số vấn đề nội hàm cũng như kết cấu, hình thức của đề cương báo cáo.

Đề cương báo cáo cần nêu ra các luận điểm hấp dẫn, sống động

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hình thành trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và kế thừa Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đề cương báo cáo cần đi từ luận cứ đến minh chứng, từ minh chứng đến tổng kết thực tiễn. Để hoàn thiện báo cáo, ngoài sự nỗ lực của các thành viên tiểu ban, ban soạn thảo, tổ biên tập, Tỉnh ủy sẽ đặt hàng các chuyên gia nghiên cứu khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo để đánh giá, bổ sung vào đề cương dự thảo báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy: Cần có quan điểm tiếp cận mới, khoa học trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh ảnh 5
Chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, cần xác định rõ quan điểm, cách tiếp cận mới, khoa học trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Đào Tuấn

Khẳng định Báo cáo chính trị là sự tổng kết thực tiễn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn bộ nhiệm kỳ đại hội 5 năm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc soạn thảo và xem xét đề cương báo cáo phải có cái nhìn tổng thể, không thiếu nhưng cũng không để trùng lặp.

Đơn cử, đánh giá về công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, trong báo cáo không chỉ dừng ở việc đánh giá có bao nhiêu trường, đào tạo bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm... Hơn hết là cần tiếp cận khách quan, theo hướng mở.

Đó là công tác giáo dục đào tạo của tỉnh đã cung ứng bao nhiêu lao động theo nhu cầu của thị trường; trong tỉnh là bao nhiêu, ngoài tỉnh là bao nhiêu; số lao động làm việc tại cơ quan nhà nước là bao nhiêu, trong các doanh nghiệp là bao nhiêu; chất lượng nguồn nhân lực đến đâu.

Nêu thêm ví dụ về hoàn thiện báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy đề cập đến quan điểm đầu tư hạ tầng. Trong đó nhấn mạnh, phải có sự đánh giá chính xác việc đầu tư hạ tầng xã hội sẽ có tác động như thế nào, thúc đẩy gì cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập cần có sự phối hợp chặt chẽ để có sự đầu tư kỹ về cả lý luận lẫn thực tiễn. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đề ra các giải pháp phù hợp với xu thế phát triển.

Đặc biệt, tổ biên tập - soạn thảo cần lưu ý, việc xây dựng văn kiện cần thể hiện được quan điểm tiếp cận mới, khoa học, sống động, hấp dẫn và phải đưa ra những luận điểm, vấn đề thu hút sự quan tâm tham gia thảo luận của các thành phần trước khi chính thức thống nhất thông qua.

Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đến giữa tháng 9/2019 đề cương Báo cáo chính trị sẽ tiếp tục được đưa ra để góp ý và hoàn thiện.

Cũng trong phiên họp sáng 29/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp để quy hoạch vùng nguyên liệu khai thác đất san lấp mặt bằng Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 và chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may An Hưng tại xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Tin mới