mask

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm hàng loạt vụ trưởng

Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp Vụ của Bộ.

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Hùng Thắng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng giữ chức Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức; ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng - Thư ký Bộ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng. 

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm hàng loạt vụ trưởng ảnh 1
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng các nhân sự vừa được điều động, bổ nhiệm

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ cũng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương giữ chức Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương.

Cùng với đó, Bộ trưởng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Khiêm, chuyên viên chính Vụ Pháp chế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế; ông Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng 6 nhân sự đã được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị.

Bà Trà đề nghị các nhân sự mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin mới