Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong lĩnh vực đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của tỉnh nghệ An tại Hội nghị Chính phủ với địa phương.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 411/VPCP-QHĐP ngày 20/01/2023 về xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 03/01/2023, nội dung kiến nghị như sau:

“Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương để triển khai nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực đầu tư để tạo sự chủ động linh hoạt trong thực hiện”.

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo; đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04/NQ-CP).

Nghị quyết số 04/NQ-CP đã xác định rõ mục tiêu: Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch... Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện các quy định phân quyền quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương theo ngành, lĩnh vực; hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương theo ngành, lĩnh vực... và giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 04/NQ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền 09 Luật[1]; 06 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù của các địa phương[2]; 01 Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 06 Nghị định của Chính phủ[3]; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ[4]; 05 Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ[5].

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, Chính phủ dành 01 phiên họp về xây dựng chính sách pháp luật để hoàn thiện thể chế và đôn đốc các bộ, ngành thực hiện phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 phân công thành viên Chính phủ chủ trì, đôn đốc, làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại 63 địa phương, từ đó xác định các hạn chế, khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước phù hợp với tình hình, đặc điểm của các địa phương; đồng thời, đưa vào chương trình kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp, phân quyền.

[1] Thực hiện phân quyền đối với các ngành, lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư; y tế; thanh tra; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông

[2] Thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa.

[3] Thực hiện phân cấp đối với các ngành, lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, tài chính và ngoại giao.

[4] Thực hiện phân cấp đối với các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư.

[5] Thực hiện phân cấp đối với các ngành, lĩnh vực: giao thông vận tải, khoa học và công nghệ.

Tin mới