mask

Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 1/2019.

Tiếp tục phiên họp thường kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 1/2019, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo do lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy trình bày, năm 2018, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.971 lượt tổ chức đảng, 3.663 lượt đảng viên, trong đó 2.525 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Các cuộc kiểm tra đã kết luận 88 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, trong đó có 55 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; 434 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó 94 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm...

Đồng chí Bùi Thanh An -Ủy viên BTV-Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo về công tác kiểm tra giám sát
Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo về công tác kiểm tra giám sát. Ảnh: Đức Chuyên

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 532 tổ chức và 1.124 đảng viên, trong đó có 577 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy, cơ bản ủy ban kiểm tra các cấp đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đã được Điều lệ Đảng quy định; sau kiểm tra kết luận rõ khuyết điểm, xử lý nghiêm túc, đảm bảo tính giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm...

Nhiều ủy ban kiểm tra đã xác định đối tượng kiểm tra qua xử lý các nguồn thông tin từ tố cáo giấu tên, mạo tên, phản ánh từ báo chí, dư luận, để tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm có hiệu quả.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng, trong đó 14 bằng hình thức khiển trách, 1 bằng hình thức cảnh cáo. Trong số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật có 8 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở và 7 chi bộ.

Cấp ủy đã thi hành kỷ luật 891 đảng viên (tăng 18% so với năm 2017). Một số đơn vị thi hành kỷ luật nhiều đảng viên là: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai, Yên Thành. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 259 đảng viên (tăng 34% so với năm 2017), trong đó có 124 đảng viên là cấp ủy viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản...

Bí Thư tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng. Ảnh: Đức Chuyên

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; cấp ủy các cấp cần nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ báo cáo; nắm bắt tình hình; tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra./.

Tin mới