mask

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của Việt Nam năm 2022

Với 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của Việt Nam năm 2022 ảnh 1

Tin mới