mask

Các đối tượng diện giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Theo phụ lục ban hành kèm theo Quy định số 15-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy được thực hiện theo Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị (Quy định số 50).
 
Các đối tượng diện giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 1
Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

ĐỐI TƯỢNG GIỚI THIỆU QUY HOẠCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Quy hoạch các chức danh có cơ cấu tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng các ban xây dựng đảng cấp tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng áp dụng đối tượng quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 50 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, theo Quy định số 50 của Bộ Chính trị, quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ khối trực thuộc Trung ương gồm 2 đối tượng. 

Đối tượng 1 gồm: Cấp trưởng; cấp phó các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương (được quy hoạch chức danh cấp trưởng); bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ khối trực thuộc đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ khối trực thuộc Trung ương (được quy hoạch chức danh bí thư). 

Các đồng chí được quy hoạch chức danh nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. 

Đối tượng 2 gồm: Ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp huyện; trưởng phòng của ban, sở, ngành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương. Các đồng chí này phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ.

ĐỐI TƯỢNG GIỚI THIỆU QUY HOẠCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Cũng theo Quy định số 50 của Bộ Chính trị, quy hoạch ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương gồm 2 đối tượng sau:

Đối tượng 1 gồm: Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ khối trực thuộc Trung ương. Các đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối với rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên.

Đối tượng 2 gồm: Cấp trưởng, cấp phó các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương (được quy hoạch chức danh cấp trưởng); bí thư, phó bí thư cấp ủy của đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương được quy hoạch chức danh bí thư (nếu chưa tham gia cấp ủy trực thuộc Trung ương). Các đồng chí này phải được quy hoạch chức danh đối tượng 1 và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 2 nhiệm kỳ trở lên đối với cả nam và nữ.

Trên cơ sở các đối tượng này, các cơ quan liên quan sẽ rà soát, đánh giá theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự và tiến hành công tác quy hoạch cán bộ. 

Tin mới