Cần minh bạch giữa tiền lương và thu nhập

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phải làm rõ và phân biệt tiền lương với các khoản phụ cấp có tính chất lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Chiều 27/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát chính sách tiền lương tại Ban công tác đại biểu, UB Các vấn đề xã hội của QH và Văn phòng QH.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Chung

Tăng lương diễn ra cào bằng

Đánh giá về chính sách tiền lương hiện nay, Ban Công tác đại biểu cho rằng lương tối thiểu chung áp dụng đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách vẫn quá thấp, chưa bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của cán bộ, công chức và gia đình.

Hệ thống thang, bảng lương chưa được xây dựng trên vị trí hoặc chức danh của cá nhân từng cán bộ, công chức mà chỉ có các thang, bảng lương chung cho tất cả cán bộ công chức, viên chức.

Việc trả lương hay tăng lương diễn ra cào bằng, chủ yếu dựa vào thâm niên làm việc và bằng cấp của cán bộ, công chức, viên chức chứ không dựa vào công việc, chức vụ được giao. Hệ thống lương hiện nay không cho thấy sự khác biệt trong cơ chế trả lương cho các loại công việc khác nhau.

Ban công tác đại biểu, UB Các vấn đề xã hội và Văn phòng QH đề nghị cải cách chính sách tiền lương không chỉ là điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng mà cần xây dựng một hệ thống chính sách tiền lương trở thành động lực cho hoạt động công vụ, lao động, sản xuất, kinh doanh của DN, không cào bằng như hiện nay, có sự phù hợp tương đối giữa khu vực nhà nước và DN.

Ảnh: Thành Chung
Ảnh: Thành Chung

Đối với phạm vi hoạt động của ĐBQH, các cơ quan của QH cũng đề nghị Ban chỉ đạo nghiên cứu giảm các loại chế độ, phụ cấp (có tính chất lương) để tính gộp vào lương, giúp nâng lương cho cán bộ, công chức và cơ quan của QH mà không làm ảnh hưởng tới nguồn kinh phí trả lương; kéo giảm số lượng bậc lương vốn đang quá nhiều như hiện nay.

Minh bạch tiền lương và thu nhập

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan của QH tiếp tục phân tích, góp ý xây dựng Đề án đối với Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Cụ thể như việc tham khảo kinh nghiệm của các nghị viện trong khu vực và thế giới để tính toán chính sách lương phù hợp cho các ĐBQH lâu năm, các chức danh mới được luật pháp quy định như Tổng Thư ký QH, Phó tổng Thư ký QH.

Đồng thời, tính toán tương quan lương của cơ quan dân cử ở TƯ và địa phương đối với các cơ quan tư pháp đặc thù khác cùng cấp.

Phó Thủ tướng bày tỏ đồng tình phải làm rõ và phân biệt giữa tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương và các khoản phụ cấp có tính chất trợ cấp ưu đãi để minh bạch tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Ông cũng cho hay, Chính phủ tiếp tục thực hiện “tăng thu, tiết kiệm chi”, trong đó phân tích, định rõ cơ cấu chi thường xuyên của bộ máy nhà nước để tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương trong giai đoạn tới.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới