Chân dung Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam hiện nay

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Huy Dũng từng là Cục trưởng trẻ nhất của Bộ này.
Thứ trưởng trẻ nhất việt nam ông Nguyễn Huy Dũng
Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam - ông Nguyễn Huy Dũng.

Tin mới