mask

Chi tiết sáp nhập 138 xóm, bản, khối tại huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Vừa qua, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua phương án sáp nhập khối, xóm, bản cho 3 huyện, trong đó có huyện Quỳ Hợp.

Huyện Quỳ Hợp hiện có 286 xóm, bản, khối, trong đó 1 xóm, bản, khối đạt 100% quy mô số hộ gia đình; 109 xóm, bản, khối từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình; 176 xóm, bản, khối dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Toàn cảnh thị trấn Quỳ Hợp với hồ Thu Mây ở trung tâm. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Toàn cảnh thị trấn Quỳ Hợp với hồ Thung Mây ở trung tâm. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Theo đó, Quỳ Hợp thực hiện sáp nhập là 138 xóm, bản, khối, trong đó có 12 xóm, bản, khối trên 50% quy mô số hộ gia đình và 126 xóm, bản, khối dưới 50% quy mô số hộ gia đình.

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 66 xóm, bản, khối, trong đó có 3 xóm, bản, khối đạt 100% quy mô số hộ gia đình; 58 xóm, bản, khối đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Sau sáp nhập, trên địa bàn Quỳ Hợp còn lại 214 xóm, bản, khối, giảm 72 xóm, bản, khối. 

Chi tiếp sáp nhập các xóm, bản, khối ở huyện Quỳ Hợp
Chi tiết sáp nhập 138 xóm, bản, khối tại huyện Quỳ Hợp ảnh 2
Chi tiết sáp nhập 138 xóm, bản, khối tại huyện Quỳ Hợp ảnh 3
Chi tiết sáp nhập 138 xóm, bản, khối tại huyện Quỳ Hợp ảnh 4
Chi tiết sáp nhập 138 xóm, bản, khối tại huyện Quỳ Hợp ảnh 5
Chi tiết sáp nhập 138 xóm, bản, khối tại huyện Quỳ Hợp ảnh 6
 

Tin mới