Có chính sách đãi ngộ đặc biệt, không tinh giản biên chế viên chức y tế cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Nội vụ đang tính toán kỹ lưỡng chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù để có đãi ngộ đặc biệt với nhân viên y tế và cũng không đặt vấn đề giảm biên chế viên chức đối với y tế cơ sở.

Chiều 29/5, tại phiên thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân lực, tiền lương, phụ cấp ngành y, trong đó có y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định thành công trong phòng chống dịch Covid-19 vừa qua có vai trò rất quan trọng, có mặt quyết định của mô hình y tế dự phòng, y tế cơ sở và đội ngũ, nhân viên y tế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý thông qua đại dịch cũng giúp nhận diện một cách đầy đủ, rõ hơn những khó khăn bất cập về tổ chức bộ máy, nhân sự như các đại biểu Quốc hội phát biểu trước đó.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận, đang có nhiều khó khăn liên quan tổ chức, bộ máy của y tế dự phòng và y tế cơ sở như chưa đồng bộ, chưa thống nhất cả mô hình, tổ chức, công tác quản lý. Bên cạnh đó, nhân lực y tế còn có những bất cập cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Để giải quyết tổng thể vấn đề này, bà Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, hơn lúc nào hết cần đặt việc giải quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở trong tổng thể của Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc này cũng phải đặt trong yêu cầu theo quan điểm Nghị quyết 20 của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Cùng với đó là căn cứ vào những vấn đề phát sinh như đại dịch Covid-19 vừa qua để nhìn nhận tổng thể, có giải pháp phù hợp hơn trong điều kiện thực tiễn.

Ngành đặc biệt phải có chính sách đặc biệt

Từ đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề xuất một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, bộ phối hợp Bộ Y tế tổng rà soát, tham mưu cho Chính phủ một đề án về phát triển nguồn nhân lực y tế trong khu vực công đến năm 2030 một cách căn cơ, cụ thể, chiến lược, bảo đảm nhân lực y tế khu vực công trong tình hình mới.

Điều này cũng nhằm khắc phục số công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc trong thời gian qua chiếm 25% trong hơn 39.000 người.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc đánh giá toàn diện về tổ chức bộ máy, nhân lực y tế dự phòng và y tế cơ sở để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung văn bản pháp luật đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức này.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy kiến nghị cần có giải pháp tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng với nhân viên y tế. Ảnh: Phạm Thắng ảnh 2

Đại biểu Nguyễn Văn Huy kiến nghị cần có giải pháp tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng với nhân viên y tế. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đó, cần xem xét kỹ lưỡng quản lý mô hình tổ chức này như thế nào đảm bảo yêu cầu về mặt chính trị, xã hội, thực tiễn, pháp lý.

Bộ trưởng lấy ví dụ như mô hình trung tâm y tế cấp huyện hiện cũng có 2 luồng ý kiến khác nhau là nên để UBND cấp huyện hay Sở Y tế quản lý. Đây là việc cần phối hợp với ngành y xem xét lại để quản lý hiệu quả nhất.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp Bộ Y tế và các bộ liên quan để hoàn thiện cơ chế chính sách về lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế nói chung và y tế dự phòng, y tế cơ sở nói riêng nhưng đặt trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 Trung ương khóa XII.

"Hiện, Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ về lộ trình cải cách chính sách tiền lương, trong đó sẽ tính toán kỹ lưỡng chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế nói chung và y tế dự phòng, y tế cơ sở nói riêng để đảm bảo đúng quan điểm của Đảng là ngành Y là ngành đặc biệt thì sử dụng và đãi ngộ phải có chính sách đặc biệt", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bà cũng cho biết, Bộ Nội vụ cũng đang sửa đổi bổ sung chính sách tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức y tế và chính sách thu hút bác sĩ vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị với Bộ Tài chính nghiên cứu một số nghị định liên quan đến cơ chế tự chủ, xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp và đẩy mạnh các cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp y tế, nhất là y tế dự phòng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành để xác định rõ định mức biên chế trên cơ sở vị trí việc làm theo quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội các vùng miền, nhất là liên quan y tế cơ sở để xác định biên chế cho phù hợp thực tiễn.

"Bộ Nội vụ cũng không đặt vấn đề giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với y tế cơ sở", tư lệnh ngành Nội vụ cam kết.

Tin mới