Cung cấp thông tin về hội nhập quốc tế cho cán bộ các sở, ngành, địa phương

(Baonghean.vn) - Chương trình tập huấn nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức cho cán bộ thuộc cơ quan quản lý của nhà nước các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về thông tin tình hình thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế.
 
a
Chiều 12/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế cho cán bộ sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trong tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được nghe đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương phổ biến các chuyên đề: Những nét mới đáng chú ý về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước; các sự kiện đối ngoại nổi bật năm 2018-2019.

Chuyên đề về tình hình tham gia các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam; hội nhập quốc tế trong xu hướng Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và vai trò của lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Chương trình tập huấn nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, giúp cho cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, địa phương trong tỉnh về thông tin tình hình thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế; nhận thức sâu sắc về đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới.

Trong đó, khẳng định: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Phan Thảo Nguyên - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Ông Phan Thảo Nguyên - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

 Đặc biệt, khi nước ta ngày càng tham gia sâu tiến trình hội nhập quốc tế trên những tầm cao mới, càng đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phát huy tính chủ động, tích cực hơn trong hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm phát triển bền vững và hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội.


Qua đó, góp phần tạo dựng mối quan hệ của Việt Nam với các đối tác, đưa các mối quan hệ đó đi vào chiều sâu, thực chất, giúp triển khai chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước.

Tin mới