mask

Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; phát triển nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Ngày 20/5, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Phú Hương
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Phú Hương

Giá trị sản xuất tăng nhanh

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT hiện có 6 đảng bộ bộ phận và 11 chi bộ trực thuộc với 628 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, chủ trương lớn phục vụ cho sự phát triển ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình quân 5 năm (2015 - 2019) đạt 4,73%; Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Sản xuất nông nghiệp chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, tăng nhanh giá trị, đảm bảo an ninh lương thực và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tập trugn lãnh đạo thực hiện tốt tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hiện đại và bền vững. Ảnh: Phú Hương
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung lãnh đạo thực hiện tốt tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hiện đại và bền vững. Ảnh: Phú Hương

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng bình quân đạt 2,9%/năm. Tiếp tục duy trì và mở rộng các vùng trồng cây nguyên liệu tập trung, hình thành một số sản phẩm theo chuỗi có giá trị. Năng suất, sản lượng và giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích tăng nhanh, giá trị thu nhập bình quân 85 triệu đồng/ha đất sản xuất nông nghiệp/năm; sản lượng lương thực cây có hạt bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt trên 1,2 triệu tấn (mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII trên 1,1 triệu tấn). 

Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, trang trại gắn với công nghiệp chế biến. Tốc độ tăng GTSX ngành chăn nuôi giai đoạn 2015 - 2020 giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến đạt 4,16%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch phát triển ngành.

Toàn tỉnh hiện có trên 965.000 ha diện tích đất có rừng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên hơn 784.000 ha, diện tích có rừng trồng là 180.717 ha, độ che phủ rừng đạt 58,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Phú Hương
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phú Hương

Tốc độ tăng GTSX ngành thủy sản dự kiến giai đoạn 2015 - 2020 đạt 9,5 - 10%/năm. Công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, nước sạch & vệ sinh MTNT, quản lý chất lượng, ATVSTP thực hiện tốt.

Lĩnh vực Phát triển nông thôn và xây dựng NTM đạt nhiều kết quả khả quan. Đến cuối năm 2019, có 562 HTX và sau gần 1 năm thực hiện Chương trình OCOP, đã có 48 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao. Toàn tỉnh có 265/431 xã, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Dự kiến hết năm 2020 có 301/431 xã đạt chuẩn NTM và thêm 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen. Hàng năm, Đảng bộ Sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2016 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu thăm dò, giới thiệu Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Phú Hương
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phú Hương

Tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng Nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoạt động của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT diễn ra trong giai đoạn cao điểm thực hiện việc cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương 6 (khóa XII)…
Đại hội xác định, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đảng viên gắn với chất lượng công chức, viên chức.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với  xây dựng NTM, phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. 

Đồng chíchí Lê Thị Hồng Khanh- ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đồng tình và đánh giá cao tính chiến đấu, phê bình và tự phê bình của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đồng tình và đánh giá cao tính chiến đấu, phê bình và tự phê bình của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Phú Hương

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu nhiệm kỳ tới Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT cần ăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, tranh thủ các nguồn lực để tái cơ cấu ngành gắn với phong trào xây dựng NTM.

Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành theo xu hướng phát triển kinh tế vùng với các cây con chủ lực hình thành vùng nguyên liệu lớn; Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu đi vào chiều sâu và thực chất hơn; Tập trung xây dựng các công trình thủy lợi, nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ...

Nông dân huyện Nghi Lộc thu hoạch lúa vụ Xuân. Ảnh: Phú Hương
Nông dân Nghi Lộc thu hoạch lúa. Ảnh: Phú Hương

Ngành sẽ tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa nghị quyết, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, khắc phục tồn tại hạn chế TW4 (XII) và các quy định nêu gương.  

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1- Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
2- Nguyễn Văn Tráng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Văn phòng Đảng ủy Sở.
3- Phan Nguyên Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
4- Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
5- Trần Hải Đường - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Chánh Thanh tra Sở
6- Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
7- Võ Thị Nhung - Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An
8- Bạch Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm
9- Vũ Quý Phát - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Sở
10- Nguyễn Hào - Trưởng Ban Quản lý Dự án Ngành Nông nghiệp và PTNT
11- Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
12- Nguyễn Khắc Lâm - Giám đốc Quỹ Bảo vệ phát triển rừng 
13- Lê Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn
14- Trần Như Long - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản.

Tin mới