mask

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An quán triệt các văn bản mới của Trung ương

(Baonghean.vn) - Chiều 5/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương và hướng dẫn triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 với 117 điểm cầu tại các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: TG
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: TG

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4-7/10/2021, hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng đã đưa ra nhiều điểm mới, điểm nhấn quan trọng: Hội nghị đã đổi mới trong công tác báo cáo; tập trung bàn về các giải pháp; cho ý kiến về thích ứng với dịch Covid-19; khẳng định 4 quan điểm về phát triển đất nước; bàn sâu, bàn kỹ về đổi mới và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, yêu cầu các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc tham gia hội nghị nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Ảnh: TG
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, yêu cầu các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc tham gia hội nghị nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Ảnh: TG

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự, chủ trì hội nghị, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc và tổng kết hội nghị, nêu rõ để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của hội nghị Trung ương lần này: “Nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã dành thời gian quán triệt đến các đại biểu dự hội nghị nội dung Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; phân tích, chỉ ra rằng, so với Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Quy định 37-QĐ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ký ban hành ngày 25/10/2021, ghi 19 điều đảng viên không được làm từ Điều 1 đến Điều 19; thay đổi thứ tự một số điều; kế thừa, bổ sung, hoàn thiện hơn nội dung quy định của từng điều và bổ sung một số điều mới…

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lê Thị Kim Oanh quán triệt một số văn bản mới của Trung ương. Ảnh: TG
Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lê Thị Kim Oanh quán triệt một số văn bản mới của Trung ương. Ảnh: TG

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh cũng quán triệt tại hội nghị Kết luận 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, lý giải sự cần thiết phải ban hành kết luận này, khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ nội dung của hội nghị, các điểm cầu còn được nghe đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 30/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Hồ Thị Hồng Liên triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: TG
Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Hồ Thị Hồng Liên triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: TG

Trên cơ sở kế thừa cơ bản Hướng dẫn năm 2020, hướng dẫn năm nay có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mới, thay đổi một số mục, sắp xếp lại để khoa học hơn, thuận tiện theo dõi. Nội dung kiểm điểm được bổ sung, gồm đối với tập thể là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; đối với cá nhân lãnh đạo, quản lý bổ sung nội dung kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức hội nghị kiểm điểm ngắn gọn, khoa học, ưu tiên thảo luận, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Hoàng Văn Nhiên đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc sau khi lĩnh hội, tiếp thu các nội dung quan trọng, tiếp tục quán triệt, truyền đạt lại đến từng đảng viên trong đảng bộ, chi bộ. Đồng thời, cần làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt về các nội dung cơ bản của Hội nghị trung ương 4, các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo đã được thống nhất, tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề đổi mới sáng tạo…

Tin mới