mask

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 29/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tham gia hội nghị là các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đội ngũ cán bộ cốt cán các doanh nghiệp và báo cáo viên của Đảng bộ Khối.

GS, TS Hoàng Chí Bảo báo cáo về những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
GS, TS Hoàng Chí Bảo báo cáo về những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Hội nghị được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị ra đời là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII; coi đây là giải pháp chiến lược để xây dựng, chỉnh đối Đảng, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xứng đáng là đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Khác với Chỉ thị 03 (khóa XI) và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (khóa X) chỉ mới đặt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05 ra đời, mở ra việc học tập và làm Bác một cách hoàn thiện và toàn diện hơn, từ tư tưởng đến đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thiết thực, linh hoạt, sáng tạo trong từng tổ chức, cá nhân, không rập khuôn, máy móc; nói ít, làm nhiều. Nghiên cứu, tiếp thu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ứng xử giữa con người với nhau, với công việc.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sau hội nghị này, các Đảng ủy Khối và các Đảng bộ trực thuộc sẽ triển khai quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động nhằm tạo nhận thức, tư duy và hành động mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, thiết thực./.

Minh Chi

Tin mới