mask

Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia

Phong trào Đồng khởi, Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Mỹ... đều được đưa vào trong đề Sử thi THPT quốc gia.
Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia ảnh 1
Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia ảnh 2
Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia ảnh 3
Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia ảnh 4

Đáp án:

Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia ảnh 5
Đề và đáp án môn Lịch sử thi THPT quốc gia ảnh 6

Tin mới