mask

Đề xuất xây dựng 6 trạm y tế của huyện Nam Đàn thành mô hình điểm tăng cường năng lực y tế

(Baonghean.vn) - 6 trạm y tế xã ở huyện Nam Đàn được lựa chọn xây dựng thành mô hình điểm về tăng cường năng lực y tế cơ sở là Kim Liên, Khánh Sơn, Nam Lộc, Nam Cát, Nam Thái và Vân Diên.

Chiều 18/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án “Triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 trạm y tế xã huyện Nam Đàn, giai đoạn 2018-2020”.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Khánh Sơn. Ảnh: tư liệu
Khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Khánh Sơn. Ảnh tư liệu

Đề án “Triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 trạm y tế xã huyện Nam Đàn, giai đoạn 2018 - 2020” được xây dựng là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới.

Việc lựa chọn 6 xã của huyện Nam Đàn cũng phù hợp với các tiêu chí ban hành theo Hướng dẫn của Bộ y tế về việc triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, giai đoạn 2018 - 2020.

Đề án nhằm nâng cao năng lực hoạt động y tế dự phòng, khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe người dân, dân số và an toàn thực phẩm theo nguyên lý y học gia đình tại 6 xã. Từ đó, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Dự kiến kinh phí để thực hiện đề án là trên 4,2 tỷ đồng. 6 trạm y tế xã được lựa chọn xây dựng là Kim Liên, Khánh Sơn, Nam Lộc, Nam Cát, Nam Thái và Vân Diên.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An giới thiệu về dự thảo đề án. Ảnh: Thành Chung
Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An giới thiệu về dự thảo đề án. Ảnh: Thành Chung

Đề án đã đặt ra các giai đoạn với những mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2018, cán bộ làm việc tại 6 trạm y tế xã được đào tạo, tập huấn chuyên môn theo nguyên lý y học gia đình.
- 100% trạm y tế trong phạm vi đề án triển khai phần mềm quản lý sức khỏe, trong đó 90% người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe.
Đến hết 2019, 6 trạm y tế được tập huấn nâng cao năng lực y tế dự phòng, dân số và an toàn thực phẩm, thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.
- Đến năm 2020, trên 90% người dân tại 6 xã trên được quản lý sức khỏe và cả 6 xã được duy trì chuẩn quốc gia về y tế.
- Nâng mức thực hiện các danh mục kỹ thuật từ 40% hiện nay lên 80% sau khi đề án hoàn thành...

Đồng chí Lê Minh Thông nhất trí cao với mục tiêu đề án đặt ra. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông nhất trí cao với mục tiêu đề án đặt ra. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc họp, Đề án đã nhận được các ý kiến góp ý của các ngành. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của ngành y tế. Dù không nằm trong các tỉnh được Bộ Y tế chọn làm điểm nhưng ngành đã chủ động xây dựng đề án để đề xuất triển khai, thực hiện theo Quyết định 2348 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tăng cường cho y tế cơ sở tốt bao nhiêu thì người dân được lợi bấy nhiêu. Đề án cần được sự ủng hộ, tham gia tích cực của tất cả các ban, ngành, địa phương liên quan.

Để hoàn thiện đề án, ngành cần tiếp tục xin ý kiến các cấp, ngành liên quan cũng như Bộ Y tế; đồng thời, các danh mục tập huấn, đào tạo cần thực hiện theo đúng, bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế../.

Tin mới