mask

Giáo viên cắm bản có được cộng dồn năm công tác ở vùng khó khăn để hưởng trợ cấp?

(Baonghean.vn) - Một số giáo viên công tác ở xã đặc biệt khó khăn phân vân về việc "có được cộng dồn các năm công tác ở vùng khó khăn để hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi chuyển ra khỏi vùng kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn không?"

Về vấn đề này, lâu nay các địa phương đang áp dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Giáo viên cắm bản có được cộng dồn năm công tác ở vùng khó khăn để hưởng trợ cấp? ảnh 1
Ở Nghệ An có hàng trăm giáo viên đang công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh tư liệu
 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cho đến nay, việc cộng dồn thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu, chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Do vậy, để được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, đơn vị phải đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên theo quy định.

Tải Nghị định 116 của Chính phủ liên quan đến vấn đề trên Tại đây

N.N (Tổng hợp)

Tin mới