mask

Hà Tĩnh: Khai trừ Đảng 1 chủ tịch huyện, cách chức 5 chủ tịch xã

Trong năm 2018, qua công tác giám sát, kiểm tra, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật 548 đảng viên (giảm 69 đảng viên so với năm 2017) bằng các hình thức: Khiển trách 438; cảnh cáo 75; cách chức 7; khai trừ ra khỏi Đảng 28 trường hợp.

Theo thông tin từ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong năm 2018, các tổ chức Đảng có thẩm quyền ở Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật 548 đảng viên (giảm 69 đảng viên so với năm 2017) bằng các hình thức: Khiển trách 438; cảnh cáo 75; cách chức 7; khai trừ ra khỏi Đảng 28 trường hợp.

Hàng loạt cán bộ trong đó có Chủ tịch huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng vướng vòng lao lý vì liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai
Hàng loạt cán bộ trong đó có Chủ tịch huyện Kỳ Anh Nguyễn Văn Bổng vướng vòng lao lý vì liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai.

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật năm 2018 ở Hà Tĩnh có 19 trường hợp bị xử lý pháp luật phải khai trừ ra khỏi Đảng, trong đó có 1 chủ tịch UBND huyện; 5 chủ tịch UBND xã, 1 Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có vi phạm trong quản lý đất đai bị cách chức; 1 nguyên chủ tịch UBND huyện, 2 chủ tịch UBND xã, 2 Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai bị kỷ luật cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đang xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 1 Tỉnh ủy viên, 1 huyện ủy viên, chủ tịch UBND xã vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính ngân sách và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tin mới