mask

Hạn mức đất ở được cấp 'sổ đỏ' xác định như thế nào?

Gia đình bà Lê Thị Hoài Thu đang quản lý, sử dụng 3.000m2 đất có nguồn gốc là đất khai hoang. Trước kia đất có giấy tờ, nhưng đã bị mất và gia đình bà đang làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chỉ được cấp đất ở 300m2.

Khi gia đình bà Thu (ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), nộp hồ sơ đến cơ quan thuế thì được cho biết, hạn mức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực thị trấn theo quy định mới chỉ còn 300m2. Đất nhà bà đã ở và làm nhà tạm từ trước năm 1993, đến năm 1996 nhà bà mới xây dựng lại. Chính quyền địa phương, các hộ dân lân cận đều xác nhận cho gia đình bà về nguồn gốc đất. Các hộ dân xung quanh nhà bà Thu đến ở cùng thời điểm hoặc sau đều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hạn mức 400m2 đất ở.

Bà Thu hỏi, trường hợp của gia đình bà khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hạn mức đất ở là 400m2 hay 300m2?

Hạn mức đất ở được cấp 'sổ đỏ' xác định như thế nào? ảnh 1
Hình minh họa.

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định: “3. Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 mà đất đã sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2014 trở về trước thì diện tích đất ở được xác định như sau:

- Đối với các xã: Diện tích không quá 400m2.

- Đối với các phường, thị trấn: Diện tích không quá 300m2.

Theo nội dung phản ánh của bà Lê Thị Hoài Thu thì gia đình bà hiện đang quản lý, sử dụng diện tích khoảng 3.000m2 đất tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, có nguồn gốc đất do khai hoang (trước kia có giấy tờ nhưng bị thất lạc), làm nhà ở tạm từ trước năm 1993, hiện nay không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 5 của Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk, khi Nhà nước xem xét, công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Lê Thị Hoài Thu, trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì hạn mức công nhận đất ở là không quá 300m2.

Tin mới