Hoàn thiện quy trình xây dựng hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.

Sáng 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trên cả nước. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Đ.C

Hệ thống pháp luật được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng

Tại hội nghị, Chính phủ đã nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp trình bày Báo cáo tổng quan về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn này tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới, nhất là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ đề xuất đã thể hiện rõ thứ tự ưu tiên đối với một số lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt để tập trung nguồn lực thực hiện.

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 112 văn bản (71 luật, 02 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), giảm 08 văn bản so với giai đoạn 2011 - 2015; Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011 - 2015 (721 văn bản), Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định giảm 129 quyết định so với giai đoạn 2011 - 2015 (361 văn bản).

Buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và phòng, chống tội phạm về ma túy tại huyện Tương Dương (Nghệ An). Ảnh tư liệu

Công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn, bước đầu áp dụng khoa học công nghệ vào công tác truyền thông để đưa pháp luật đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.

Vai trò của pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương tập trung hơn vào quản lý điều hành vĩ mô và năng động giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng; cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Cuộc chiến chống tham nhũng thu được nhiều thành tựu nổi bật. Việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực hơn cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò "nhạc trưởng", tham mưu Chính phủ trong việc xây dựng các dự án Luật

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp, hội nghị đã nghe tham luận của các cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan đến các chủ đề lớn như: Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật - Thực tiễn và giải pháp; Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật - Thực trạng và giải pháp.

Đại biểu dự Hội nghị tại Hà Nội và các điểm cầu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; Một số vấn đề về công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới...

Cũng tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cũng chỉ rõ, so với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, bất cập. Tính ổn định và khả năng dự báo trong một số lĩnh vực pháp luật chưa cao; một số quy định chưa đồng bộ, thống nhất, khả thi, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thậm chí có nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, Hà Nội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những thành quả quan trọng, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội ngày càng được đề cao.

Theo đó, Thủ tướng đồng tình, thống nhất với báo cáo của Bộ Tư pháp, cũng như tham luận của đại diện các bộ ngành về kết quả xây dựng hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đánh giá cao vai trò của Bộ Tư pháp, các bộ ngành liên quan triển khai xây dựng các dự án Luật để trình Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, sau khi Chính phủ đã thông qua. Thủ tướng nhấn mạnh về việc cần phải xây dựng hệ thống pháp luật để làm bệ đỡ cho đất nước phát triển.

Để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò "nhạc trưởng", tham mưu Chính phủ trong việc xây dựng các dự án Luật, hoàn thiện quy trình xây dựng hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; Tiếp tục xử lý nghiêm những vi phạm trong thi hành Luật đã được Quốc hội thông qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, thi hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm thượng tôn pháp luật để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Đặng Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới