mask

Hơn 1.400 gia đình cựu chiến binh được xoá nhà tạm bợ

(Baonghean.vn) - Đến hết năm 2011, Hội CCB tỉnh Nghệ An quản lý 1.000 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và huy động quỹ nội bộ, giúp cho 39.690 hộ vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo hơn 62.000 việc làm mới cho hội viên và con em hội viên, xây dựng được hơn 5.900 mô hình kinh tế các loại cho thu nhập cao.

Nhờ vậy, hiện nay tỷ lệ gia đình hội CCB khá, giàu toàn tỉnh lên 61,53%, xóa được 420 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5% (theo tiêu chí mới), giúp 1.430 hội viên xóa được nhà tạm bợ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, xóa nghèo bền vững của địa phương.

Phan Hiền

Tin mới