Hơn 56% đảng viên mới kết nạp ở Nghệ An là nữ

(Baonghean.vn) - Số liệu trên được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An thống kê trong những tháng đầu năm 2021.

Thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, đầu năm 2021 đến ngày 30/4, trên địa bàn tỉnh có 858 đảng viên mới kết nạp; trong đó có 486 đảng viên mới là nữ, chiếm tỷ lệ 56,6%.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều giải pháp phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng. Việc triển khai phát triển đảng viên mới được các cấp triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở các địa phương và từng lĩnh vực.

Những đảng viên trẻ vừa được kết nạp ở Trường THPT Lê Viết Thuật- TP Vinh. Ảnh CTV
Những đảng viên trẻ vừa được kết nạp ở Trường THPT Lê Viết Thuật - TP Vinh. Ảnh: CTV

Quá trình đó, các cấp ủy, đoàn thể chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đảng viên mới và quần chúng Nhân dân. Cùng đó, phát động các phong trào thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để quần chúng Nhân dân và các đảng viên mới tích cực tham gia, phát huy trách nhiệm của người đảng viên trong các hoạt động ở cơ sở.

Tin mới